Technologie w służbie człowieka

Korzystamy z technologii zgodnych ze światowymi standardami. Wybieramy tylko takie narzędzia, które zapewniają nam dobre wsparcie ich dostawców i społeczności, aby uniknąć kłopotów z "fajnymi" ale często "egzotycznymi" rozwiązaniami. Dzięki temu, możemy szybko reagować na potrzeby użytkowników zastępując się nawzajem i wspomagając.

Linux
Java
PostgreSQL
Freeswitch
Top