Siedziba spółki

Talpa Soft Sp. z o.o.

al. Armii Krajowej 61 (budynek C pokój 1.7)

50-541 Wrocław

  • 605 339 637
  • biuro |at| talpasoft.com.pl

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000700937

REGON: 368594879

NIP: 8982238261

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł

Top